AMA

AMA logo

AMA – Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z. s. v Mostě

Chceš-li jít rychle, jdi sám. Chceš-li dojít daleko, jdi s přáteli.

(Africké přísloví)

Facebook Ústecký kraj Město Most Komunitní plánování DMS Liga proti rakovině Praha Národní rada osob se zdravotním postižením Senzační senioři Nadace Agrofert GIVT

Infolisty o lécíchDámské oblečení nejen
pro ženy po ablaci prsu
Tesco

Poslání a cíle

Poslání

Posláním společnosti AMA SOP Most je poskytování informací a sociální pomoc klientům s onkologickým a postonkologickým onemocnění a jejich rodinným příslušníkům, které slouží jako podklad pro řešení klientovy nepříznivé sociální situace.

Pod pojmem nepříznivá sociální situace rozumíme oslabení nebo ztrátu schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.

Patří sem zejména nedostatek informací v těchto oblastech:

 • volný čas - neumí efektivně trávit volný čas
 • sociální vztahy - potřeba kontaktu se společenským prostředím, problémy komunikace s rodinou a blízkým okolím, ztráta kontaktu se společenským prostředím z důvodu dlouhodobé nemoci
 • zprostředkování základního a odborného poradenství - nezná legislativu, nezná systém sociálních dávek
 • duševní zdraví - nevyužívá služeb psychologa, psychiatra, neví kam se obrátit

Cíle

 • poskytování bezplatného základního a odborného poradenství
 • poskytovat všeobecné informace, psychosociální poradenství, pomoci při prosazování práv a zájmů
 • zlepšovat kvalitu následné péče o onkologické klienty (spolupráce s celonárodními společnostmi, připomínkování zákonů)
 • zvyšovat informovanost široké veřejnosti o možnostech prevence a léčby nádorových onemocnění (prostřednictvím přednášek, akcí a projektů)
 • pomoc při integraci onkologicky nemocného člověka zpět do společnosti, popř. do pracovního procesu, zajištění jeho fyzické a psychické soběstačnosti (přednášky a aktivity pro členy, zapojení klienta do akcí společnosti, nabídka lymfovenu)
 • zlepšit kvalitu života onkologicky nemocným a jejich rodinných příslušníků (přednášky, ozdravné pobyty pro klienty, …)
 • zajištění rehabilitační a přístrojové podpory pro rekonvalescenci klientů po onkologickém onemocnění (v konečné fázi léčby)
 • vzdělávání pracovníků společnosti
AMA, společnost onkologických pacientů, Most | Webdesign vytvořila společnost WMS s.r.o.
Stránku dnes navštívilo lidí.