AMA

AMA logo

AMA – Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z. s. v Mostě

Chceš-li jít rychle, jdi sám. Chceš-li dojít daleko, jdi s přáteli.

(Africké přísloví)

Facebook Ústecký kraj Město Most Komunitní plánování DMS Liga proti rakovině Praha Národní rada osob se zdravotním postižením Senzační senioři Nadace Agrofert GIVT

Infolisty o lécíchDámské oblečení nejen
pro ženy po ablaci prsu
Tesco

Projekty

1. „Podej mi ruku, já tě podržím“

Komunikace s cílovými skupinami, poradenství, psychosociální pomoc při integraci onkologických pacientů do společnosti včetně pomoci při odstraňování sociálních bariér, zajišťování koordinační činnosti, komunikace s klienty, komunikace s úřady, komunikace se sponzory, účetní evidence, evidence účetních dokladů, celkové zajištění komunikace s partnery a chodu kanceláře AMY.

2. „Udělej to pro sebe, onkologie otevřeně“

nyní pod názvem „Nejde jen o prsa“ ve spolupráci s Aliancí žen s rakovinou prsu

Preventivní program samovyšetření prsu si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s tím to velice rozšířeným problémem, jakým rakovina prsu bezesporu je. Cílem projektu je zaměřit se na mladší ženy po 15. roku života, ale i ženy pokročilejšího věku s programem samovyšetření prsu za pomoci přednášek, fantomového modelu, promítaní videoprojekce, rozdáváním brožur, ale i vlastní příběhy. Cílem je zvýšit u žen na Mostecku odpovědnost ke svému zdraví a odstranit tabu, které stále ještě kolem nádorového onemocnění panuje.

3. „Aby máma byla zdravá“

Aktivním způsobem života v nemoci dopomáhat k celkovému zlepšení jak fyzického, tak psychického stavu onkologického klienta. Změnit postoj nemocných a jejich okolí. Zabránit pooperačním lymfatickým otokům a pomocí přístroje provádět detoxikaci organizmu.

5. „Plaveme prsa“ ve spolupráci s Alienací žen s rakovinou prsu

Mezinárodní koalice Europa Donna vyhlašuje každoročně svou osvětovou kampaň, která vrcholí konkrétními aktivitami v jednotlivých členských zemích této koalice a to vždy v měsíci říjnu. Česká republika si zvolila za aktivitu plaveckou štafetu, které se zúčastňují jak pacientky – členky pacientských organizacích v jednotlivých městech, tak sympatizující veřejnost – ženy, muži i děti. Smyslem této akce je upozornit na dobrou prognózu v případě včasné léčby zhoubného nádoru prsu, na možnosti kvalitního života vyléčených žen a na význam podpory v průběhu léčby i po ní.

6. „Český den proti rakovině“ – ve spolupráci s Ligou proti rakovině Praha

Pravidelná celonárodní veřejná sbírka, která se koná každoročně jeden den v měsíci květnu, kdy se formou prodeje kvítku měsíčku lékařského přispívá na boj s rakovinou. Vybrané finanční prostředky slouží na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy, výzkum a vybavení onkologických center. Cílem „květinového dne“ je také preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi o problematice onkologických onemocnění.

AMA, společnost onkologických pacientů, Most | Webdesign vytvořila společnost WMS s.r.o.
Stránku dnes navštívilo lidí.